روغن موتور SG 20w50 فول مستر چهار لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول مستر با استفاده از روغن پایه معدنی و مرغوب با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن موتور در شرایط مختلف آب و هوایی شده و مواد افزودنی ضد زنگ و ضد سائیدگی بکار رفته در آن، از خوردگی قطعات موتور جلوگیری می کند. بهره گیری از مواد پاک کننده خاص، کارایی مطلوبی در جهت کاهش رسوبات را دارد و روغن موتور پترونول فول مستر در کلیه موتورهای که سطح کیفی API:SG برای روغن موتور آنها توصیه شده است، بکار می رود و به صورت روغن موتور مالتی گرید (چند درجه ای) تولید و عرضه می گردد.

گرانروی: SAE 20W-50
سطح کیفی: API SG
فناوری ساخت: معدنی
حجم: 4 لیتر