روغن موتور SG/CD 20w50 فول تاکسی 4 لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول تاکسی با استفاده از روغن پایه معدنی و مرغوب با شاخص گرانروی مناسب جهت کارکرد مداوم و بالا در شرایط مختلف آب و هوایی خصوصا جهت مصرف در تاکسی های درون شهری پیشنهاد می گردد. بهره گیری از مواد پاک کننده خاص، کارایی مطلوبی در جهت کاهش رسوبات را دارد.روغن موتور پترونول فول تاکسی در کلیه موتورهایی که سطح کیفی API:SG برای روغن موتور آنها توصیه شده است، بکار می رود و به صورت روغن موتور مالتی گرید (چند درجه ای) تولید و عرضه می گردد.

گرانروی: SAE 20W-50
سطح کیفی: API SG
فناوری ساخت: معدنی
حجم: 4 لیتر

موارد کاربرد:
تمامی خودروهایی که در دفترچه راهنمای خودرو، روغن موتور با سطح کیفی SG و گرانروی 20W-50 توصیه گردیده است.