روغن موتور SJ 20w50 فول لایف چهار لیتری پترونول

روغن موتور SJ 20w50 فول لایف چهار لیتری محصول شرکت پترونول

روغن موتور پترونول فول لایف با استفاده از روغن پایه معدنی ومواد افزودنی ویژه برای خودروهای سواری جدید پیشنهاد می گردد. فرمولاسیون روغن موتور پترونول فول لایف به گونه ایست که ضمن حفظ گرانروی روغن و تشکیل فیلم پایدار بر روی قطعات موتور، از آن در برابر صدمات ناشی از خوردگی، زنگ زده گی و سایش محافظت می نماید و در کلیه فصول سال در هر شرایط آب و هوایی قابلیت کارکرد مطلوب را دارا می باشد.روغن موتور پترونول فول لایف در کلیه موتور های که سطح کیفی API:SJ برای روغن موتور آنها توصیه شده است، بکار می رود و به صورت روغن موتور مالتی گرید (چند درجه ای) تولید و عرضه می گردد.

گرانروی: SAE 20W-50
سطح کیفی: API SJ
فناوری ساخت: معدنی
حجم: 4 لیتر