روغن موتور SL-CF4 20w50 فول مکس پلاس 5 لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول مکس پلاس مخصوص انواع موتورهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۲۰۰۴ و پایین تر فرموله و تولید شده است با بهره گیری از مواد افزودنی ضد سایش، ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی باعث محافظت موتور در برابر ترکیبات مضر و همچنین خاصیت ضد رسوب و استفاده از مواد پاک کننده موجب تمیز نگهداشتن موتور و خنک ماندن آن میشود.روغن موتور پترونول فول مکس پلاس در کلیه موتورهایی که سطح کارایی API:SL برای روغن موتور آنها توصیه گردیده به کار می رود.

گرانروی: SAE 20W-50
سطح کیفی: API SL
فناوری ساخت: معدنی
حجم: 5 لیتر

موارد کاربرد:
تمامی خودروهایی که در دفترچه راهنمای خودرو، روغن موتور با سطح کیفی SL و گرانروی 20W-50 توصیه گردیده است.