روغن موتور SG 20w50 فول مستر چهار لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول مستر با استفاده از روغن پایه معدنی و مرغوب با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن موتور در شرایط مختلف آب و هوایی شده و مواد افزودنی ضد زنگ و ضد سائیدگی بکار رفته در آن، از خوردگی قطعات موتور جلوگیری می کند. بهره گیری از مواد پاک کننده خاص، […]