روغن موتور SL/CF 10w40 فول مکس نیمه سنتتیک یک لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول مکس با بهره گیری از روغن سنتتیک و مرغوب ترین مواد افزودنی فرموله و تولید شده است، که خواص ضد سایش، ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی باعث محافظت موتور در برابر ترکیبات اسیدی و آب میگردد. همچنین خاصیت ضد رسوب و استفاده از مواد پاک کننده موجب تمیز نگه داشتن […]

روغن موتور SG 20w50 فول مستر چهار لیتری پترونول

روغن موتور پترونول فول مستر با استفاده از روغن پایه معدنی و مرغوب با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن موتور در شرایط مختلف آب و هوایی شده و مواد افزودنی ضد زنگ و ضد سائیدگی بکار رفته در آن، از خوردگی قطعات موتور جلوگیری می کند. بهره گیری از مواد پاک کننده خاص، […]