روغن موتور بنزینی – دیزلی RES SC/CC 40 رسکو

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SC/CC 40 محصولی از شرکت رسکو

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SC/CC 40 محصولی از شرکت رسکو “ایرانول” با استفاده از روغن پايه پارافينيک و مواد افزودنی مناسب با خاصيت ضد سائيدگی و ممانعت از خوردگي قطعات موتور تهيه شده و جهت مصرف در مـوتورهای بنزينی و ديزلی سبک غير سوپر شارژ توصيه می‌شود.

ویژگی ها

  • خاصيت ضد اکسيداسيون و پايداري حرارتی مناسب
  • خاصيت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
  • خاصيت ضد سائيدگی
  • خاصيت قليایی مناسب جهت مقاومت در برابر اسيدهای حاصل از احتراق

موارد کاربرد

مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر شارژ می باشد.

بسته بندی

  • سطل پلاستیکی 20 لیتری
  • بشکه فلزی 208 لیتری