روغن موتور بنزینی – دیزلی RESEXTRA SF/CC 20W50 رسکو

روغن موتور بنزینی - دیزلی RESEXTRA SF/CC 20W50 محصولی از شرکت رسکو

روغن موتور بنزینی – دیزلی RESEXTRA SF/CC 20W50 محصولی از شرکت رسکو “ایرانول” با استفاده از روغن پايه پارافينيک و مواد افزودنی مناسب با خاصيت ضد سائيدگي وممانعت از خوردگي قطعات موتور تهيه شده و جهت مصرف در مـوتورهای بنزينی و ديزلی سبک غير سوپر شارژ توصيه می‌شود.

ویژگی ها

  • خاصيت ضد اکسيداسيون و پايداری حرارتی مناسب
  • خاصيت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
  • خاصيت ضد سائيدگی
  • خاصيت قليایی مناسب جهت مقاومت در برابر اسيدهای حاصل از احتراق

موارد کاربرد

مناسب جهت مصرف در موتور های بزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواقعی که سطوح کیفیت ذکر شده توسط سازنده خودرو توصیه شده است. این روغن مخصوص موتور های بنزینی طراحی شده تا سال 1988 و موتور های دیزلی طراحی شده تا سال 1961 می باشد.

بسته بندی

  • کارتن 1 لیتری حاوی 12 عدد ظرف پلاستیکی
  • کارتن 4 لیتری حاوی 4 عدد ظرف پلاستیکی
  • کارتن 5 لیتری حاوی 4 عدد ظرف پلاستیکی
  • بشکه فلزی 208 لیتری