روغن موتور بنزینی RESPEED SJ 10W40 رسکو

روغن موتور بنزینی RESPEED SJ 10W40 محصولی از شرکت رسکو

روغن موتور بنزینی RESPEED SJ 10W40 محصولی از شرکت رسکو “ایرانول” است و با استفاده از روغن پايه و مواد افزودنی مناسب با خاصيت ضد ساييدگي وممانعت از خوردگي قطعات موتور تهيه شده و جهت مصرف در موتورهای بنزيني در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی توصيه می‌شود.


ویژگی ها

  • خاصيت ضد اکسيداسيون و پايدای حرارتی مناسب
  • خاصيت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
  • خاصيت ضد سائيدگی
  • کاهش مصرف روغن و سوخت برای روغن‌های تمام سنتتیک
  • خاصيت قلیایی مناسب جهت مقاومت در برابر اسيدهای حاصل از احتراق

موارد کاربرد

مناسب جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2001 میلادی 

بسته بندی

  • کارتن 1 لیتری حاوی 12 عدد ظرف پلاستیکی
  • کارتن 4 لیتری حاوی 4 عدد ظرف پلاستیکی
  • کارتن 5 لیتری حاوی 4 عدد ظرف پلاستیکی
  • بشکه فلزی 208 لیتری